به زودی با پدیده ایی جدید مواجه خواهید شد! از شکیبایی شما سپاسگذاریم...

منوی اصلی
مشتریان پدیده

طراحی مجدد وب سایت مجتمع بزرگ کاغذ سازی صلصال اصفهان به پدیده واگذار شد.

یکی از مهم ترین راه های شناخت شرکت های خوب و مطرح در هر زمینه ای جدا از مباحث مربوط به کیفیت و راندمان آن شرکت و سهم آن در بازار.میزان سابقه و به روز بودن آن شرکت می باشد.هستند شرکتهایی که به دلیل ناآشنا بودن به اصول کاری و تجربه حرفه ای خیلی زود و شاید کمتر از چند سال از گردونه رقابت خارج می شوند .بعد از ۷ سال سابقه کار در زمینه طراحی وب سایت در کشور بالخص استان اصفهان افتخار همکاری با شرکتی را پیدا کرده ایم که در کارنامه خود سابقه ای ۴۰ ساله را به یدک می کشد.بی شک بودن اسم شرکت هایی مانند کاغذسازی صلصال در کارنامه فعالیت هر شرکتی مایه مباهات و افتخار آن مجموعه را به دنبال دارد.

در جلسه ای که با حضور مدیران مجتمع کاغذ صلصال و مدیر شرکت پدیده برگزار شد.پروژه طراحی مجدد وب سایت ایشان به پدیده واگذار شد.

padideit2

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت پدیده تجارت جاویدان می باشد.
درج مقالات تخصصی پدیده در وب سایتتان به شرط عدم انتفاع مادی مجاز می باشد و خرسندی پرسنل این شرکت را به همراه دارد