منوی اصلی
مشتریان پدیده

قرار داد همکاری با شرکت آرمین گستر توانا شیراز

در جلسه ای که فی مایبن شرکت پدیده و شرکت آرمین گستر توانا – ثبت ۲۱۸۶۱ در تاریخ۹۱/۱۰/۱۷ برگزار شد طرفین قرار دادی همکاری را به ثبت رساندند که از اهم آن میتوان به این موارد اشاره کرد :

سفارشات کلیه خدمات هاست و دامنه مشتریان شرکت پدیده توسط شرکت آرمین گستر انجام  خواهد شد

کلیه خدمات مبتنی بر وب شرکت آرمین گستر نیز توسط شرکت پدیده انجام خواهد گرفت

padideit

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت پدیده تجارت جاویدان می باشد.
درج مقالات تخصصی پدیده در وب سایتتان به شرط عدم انتفاع مادی مجاز می باشد و خرسندی پرسنل این شرکت را به همراه دارد