تمامی طراحی ها به صورت اختصاصی کد نویسی شده و از قالب آماده استفاده نمی شود